Planetens 9 gränser

Kalla fakta och en smula hopp:

Planeten har 9 gränser. Gränser som inte får överskridas, för då händer något.

4 gränser har redan överskridits, nämligen klimatförändring, artutdöendets takt (=minskad biologisk mångfald), förändrad markanvändning och påverkan på biokemiska flöden.

Av dessa 4 räknas klimatförändring och artutdöendets takt som kärngränser, det vill säga, gränser som är ytterst riskabla att ignorera. Av kärngränserna ligger artutdöendets takt värst till: sedan 1950-talet försvinner djur och växter nästan tusen gånger fortare än under hela vår historia. Och de kommer inte tillbaka. Även påverkan på biokemiska flöden ligger högt över gränsvärdet. Fosfor och kvävebalansen är ur lag, mestadels som en följd av det moderna jordbrukets användning av konstgödsel.

För större bild klicka på länken här

Det är nog igen som vet exakt vad som kommer att ske om vi inte stoppar exploateringen av vår planet, men forskarna kan göra en kvalificerad gissning:

Det relativt stabila klimat som har rått under de senaste 10000 åren, och som gjorde det möjligt för jordbruket att uppstå, kommer att övergå i ett tillstånd där jordens återkopplingsmekanismer, som hittills har bromsat den globala uppvärmningen, blir satta ur spel. Det kan till och med bli så illa att värmeökning späs på ännu mer!

Till sammanhanget hör att man måste räkna med så kallade tröskeleffekter. Jordens system verkar jobba på i samma gamla takt, ända tills en viss stressnivå har uppnåtts. Och då bryter systemet ihop. Plötsligt. Och brutalt. Vår planet kan omvandlas till ett monster, vars verksamhet måste stoppas till varje pris.

En av forskarna bakom de 9 planetära gränserna, Professor Will Steffen, forskare på Stockholm Resilience Centre och Australian National University, uttrycker det så här:

”Transgressing a boundary increases the risk that human activities could inadvertently drive the Earth System into a much less hospitable state, damaging efforts to reduce poverty and leading to a deterioration of human wellbeing in many parts of the world, including wealthy countries,” (http://stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries—an-update.html)

Han säger (fritt översatt), att om vi överträder en planetär gräns, ökar risken att vi oavsiktligt skapar förhållanden som gör jorden till en betydligt mindre gästvänlig plats för oss, och som dessutom kommer att grusa våra försök att utrota fattigdomen och även leda till försämrade levnadsvillkor i stora delar av världen, också i de rika länderna.

earth-1839348_1920
TheDigitalArtist, Pixabay

Så vad behövs nu? Johan Rockström och Mattias Klum sammanfattar i boken Big World, Small Planet, de 10 viktigaste budorden – förlåt, budskapen, menar jag – som måste beaktas om vi skall kunna stoppa den skenande häst vårt oansvariga utnyttjande av planeten har släppt lös:

Öppna ögonen. Våga se vad som händer.

Krisen är global och akut. Vi måste samarbeta världen över.

Allt hänger ihop. Det vi gör här hemma, påverkar människor och djur på andra sidan jorden.

Förvänta det oväntade. Inget av de stora system som omger oss är längre stabila.

Respektera planetens gränser. Tröskeleffekter måste undvikas till varje pris.

Det globala perspektivskiftet. Vi kan inte längre tillåta oss att sätta människan först och naturen sen. Vi måste göra både och.

Bevara jordens återstående skönhet. Vill vi verkligen leva i en värld utan natur och djur? Inte jag!

Vi kan vända trenden. Det är inte försent. Än.

Frigör innovationskraften. Stimulera hållbar teknik.

Det viktigaste först. Akuta problem måste lösas omgående.

Vi måste helt enkelt ta med naturen i våra beräkningar. ”Jorden förtjänar inget mindre. Vår värld är beroende av inget mindre” (Rockström och Klum, 2015, s. 26)

globe-907709_1920.jpg
ColiN00B, Pixabay

Se Johan Rockströms Ted-talk:

Allt material till denna text är hämtat från Stockholm Resilience Centre (20180318), samt Johan Rockström och Mattias Klums bok Big World Small Planet – Välfärd inom planetens gränser (Bokförlaget Max Ström, 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s