Peter Carter om klimatförändringarna

Om du bara har tid att läsa en text i vår, läs då denna. Och dela den! Detta kommer att påverka dina barns och barnbarns framtid!!!

Det här är mitt tredje och sista utdrag ur We Don’t Have Times Klimatkonferens som hölls på Earth Day, 2018. Peter Carters keynotepresentation kommer att citeras näst intill ordagrannt; övriga deltagare blir mer summariskt behandlade, trots deras fantastiska insatser! Jag har helt enkelt inte tid.

Vill du veta mer, se:

We Don't Have Time

We Don't Have Time - facebook

Twitter: #wedonthavetime

Tredje delen av klimatkonferensen: Action

Peter Carter, grundare av Climate Emergency Institute, expert på klimatförändringarna. Medförfattare till boken Unprecedented Crime, Climate Science Denial and Game Changers for Survival (tillsammans med Elisabeth Woodworth).

Hur pass medvetna är vi? Efter 25 års tid känner fortfarande 40% av jordens vuxna befolkning inte till klimatförändringarna. Mindre än 50% av nordamerikanerna tror att klimatförändringarna är ett allvarligt hot. Världen behöver i högsta grad detta initiativ [nätverket We Don’t Have Time]! Vi måste sprida grundläggande fakta om klimatkrisen över hela världen. [Nyhets]rapporteringen har inte följt med i utvecklingen av kunskaperna om det katastrofala läge vi befinner oss i. Man fortsätter att förneka, ignorera och bagatellisera ämnet. Under 2017 uppmättes rekordhöga nivåer av CO2 i atmosfären, värsta tänkbara nyheter för hela världen alltså, men detta rapporterades inte. World Meterological Organization varnade för att atmosfärens innehåll av CO2 är högre än på 3 – 5 miljoner års tid och att värdena accelererar snabbare än någonsin tidigare. Samma sak gäller havsförsurningen. Så vi har verkligen inte tid längre.

De här obehagliga uppgifterna utgör en livlina för vår gemensamma framtida överlevnad. Moder jord är svårt medtagen på alla sätt och vis och ropar efter en global krishanteringsrörelse [ordagrant ”earth emergency movement”]. Ett akut nödläge gäller för våra möjligheter att behålla ett framtida beboeligt klimat och för våra hav, som drabbas av försurning, uppvärmning och deoxidering [= minskad syrehalt i vattnet]. Läget är akut för den pågående globala utrotningsprocessen av biologisk mångfald och för alla viktiga grödor i alla de viktigaste matproducerande regionerna. Vi behöver en global klimatrörelse som kräver verklig, snabbverkande och radikal förändring för att överleva!

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sa 2014 att världsekonomin måste dra ner CO2 utsläppen till nära noll, så den växande globala klimatrörelsen måste utgå från en noll-tolerans av fossila bränslen. Fantastisk ny teknik växer fram snabbt! Vår enda möjliga framtid är fossilfri. Fossilbränslets tid är över.

Den nya klimatrörelsen i USA gör framsteg med projekt som Från stad till stad. Organisationen Our Children’s Trust, också i USA, kommer – efter att ha övervunnit alla försök att stoppa dem – att dra USAs regering inför rätta i oktober 2018. Den här typen av klimataktion har spridit sig världen över [Greenpeace stämde till exempel norska staten för oljeborrning i Arktis i oktober 2016]. Den globala rörelsen kommer också att behöva tvinga regeringar att sluta subventionera fossilbränsleindustrin [se Naturskyddsföreningens rapport  om svenska klimatskadliga subventioner]. Miljarder dollar betalas varje år till oljebolagen, vilket är rent kriminellt. Alla forskningsresultat pekar åt samma håll: för att undvika en planetär katastrof måste alla utsläpp av växthusgaser minskas omedelbart, allra senast 2020. Men våra regeringar,  i sina nationella utsläppsmål, gör det motsatta. Det kommer att leda till avsevärt högre utsläpp vid 2030. Det här en planet-dödar politik, bokstavligen det allvarligaste brottet någonsin.

Att byta till nästan noll-utsläpp är nyckeln till vår gemensamma överlevnad. Det krävs en fullständig omvandling av all fossil energi, en fullständig omvandling av matproduktionen – världen håller på att bli vegansk: den sundaste framtiden för jordens befolkning är en växtbaserad föda fri från kött – en omvandling av transportsektorn, byggnation och tillverkning, en omvandling av krigsmaskinen till fred och samarbete. Den här massiva omskapandet av vår samhällen kommer att leda till det största uppsvinget för ekonomi och sysselsättning någonsin. Ingen kostnad, bara fördelar, en enorm förbättring av hälsa och trygghet världen över.

Vi befinner oss i en kapplöpning med tiden. Vi måste skära ner på CO2 utsläppen med hjälp av en ny, fossilfri världsekonomi. Vi kan – vi måste – förändra våra samhällen för att rädda framtiden!

earth-683436_1920
Vi måste förändra våra samhällen för att rädda framtiden!

Ingemar Rentzhog: We Don’t Have Times grundare.

När klimatförändringarna når en brytpunkt blir de självuppfyllande och oåterkalleliga. Vi måste nå en allmän medvetenhet om detta innan klimatförändringarna har gått för långt, och slå oss samman i ett gemensamt socialt nätverk. För det är genom att vara många som vi blir starka! Vi har byggt upp verktyg på vår webbsida som ni kan använda för att påverka makthavare och varandra: Ditt klimatlöfteTwittermeddelanden och Aidbox (se även aidbox.org)

Elisabeth Woodworth: medförfattare till Unprecedented Crime, Climate Science Denial and Game Changers for Survival (tillsammans med Peter Carter).

Elisabeth talar om hur media har tystat ner klimatkrisen. Hon säger: ”Alla nationella regeringar och media har känt till klimatproblematiken sedan 1990. Regeringar och media kan inte skylla på att de inget visste. Regeringar och media har vetat sedan 90-talet att ”business as usual” skulle medföra en förödande framtida temperaturökning på 4 grader. Men allmänheten får inte veta detta.” Bristen på information i USA är förbluffande. [Även så i Sverige. Var fanns klimatet i den allmänna debatten valåret 2014? Var finns det i år? Vilken större, landsomfattande tidning skulle ägna spaltmeter åt material som detta?  I DN tas ämnet upp – rekorderligt – men det hamnar under ”Åsikt” Staffan Laestadius, DN.Åsikt. Sverige behöver en omfattande, sanningsenlig, icke-förskönande större medial kampanj om klimatförändringarna och dess verkningar!]

secret-2725302_1920
philm1310, Pixabay

Maria Mähl: Arabesquevisade exempel på hållbara investeringar och hållbar finans.

Dan Old, Purposeful Money, talade om pensionsfonder och klimatskadliga investeringar [se Greenpeace om svenska pensionsfonder].

Smart Chukwuma Amaefula, Climate Transformation and Energy Remediation Society berättade om situationen i Nigeria.

Erik Huss, Plogga (facebooksida), berättade om Plogga-rörelsen och hur den uppstod.

Daniel Lundh, Aidbox, berättade om företaget som arbetar med namnunderskrifter i mail för ett gott syfte. Aidbox är en av klimatkonferensens sponsorer.

Helena Lindemark, grundare av 2022 Initiative Foundation, svarar på frågan om det finns hopp: Det gör det verkligen! Tack var sociala medier kan vi uppdatera och informera varandra! Kreativiteten och entreprenörsandan blomstrar! Det finns absolut hopp!

Och jag låter Daniel Lundh få sista ordet: alla behövs – ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”!

Smile! Det finns en framtid för oss alla!

old-lady-845225_1920
Gammal

 

 

baby-22086_1920
som ung

Men vi måste göra något för att den ska bli till!

Vad kan du göra?

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s