Ett mini-utdrag ur FNs The Lazy Person’s Guide to Saving the World (läs hela dokumentet på svenska i texten Vad kan JAG göra?):

På sociala medier:

”Dela, klicka inte bara på gilla!”

De nyheter som inte rapporteras av pressen behöver spridas på annat sätt!

Här är en viktig nyhet som du till dags dato inte har fått veta:

Den 15 maj talade FNs generalsekreterare António Guterres om klimatförändringarna på ett toppmöte i Österrike. Ingen tidning noterade detta, förutom United News of India. (https://medium.com/wedonthavetime/global-climate-change-threatens-our-existence-d0c31b840a92, 20180609).

Några viktiga punkter i talet:

We måste öka våra ambitioner vad gäller implementeringen av klimatmålen. Detta är av allra största vikt. (”The targets that were fixed in Paris, we all know will not be enough. We need to have an increased ambition in that implementation. This is a matter of utmost priority.”)

Inget av [våra övriga problem] är så överhängande som klimatförändringarna. Om vi misslyckas med att möta den utmaningen, kommer alla andra utmaningar bara att bli större och hota att övermanna oss. Klimatförändringarna är ett existentiellt hot mot de flesta livsformer på vår planet, inklusive människan. Därför måste vi använda alla våra resurser för att bygga en förståelse för situationens brådskande, icke förhandlingsbara karaktär, vi måste gemensamt arbeta för att höja vår ambition medan vi fortfarande har möjlighet att kunna begränsa temperaturökning till under 2 grader och hålla oss så nära 1.5 grader som vi kan komma. Och för detta behöver vi ledarskap och innovation. (”[our troubles] None of them looms so large as climate change. If we fail to meet the challenge, all our other challenges will just become greater and threaten to swallow us. Climate change is simply an existential threat for most life on the planet including, and especially, the life of humankind. This is why we must use all our resources to build a sense of urgency, we must act with common purpose to raise ambition while we still have time to limit temperature raise to well below 2 degrees and as close to 1.5 degrees as possible. And for that, we need leadership and innovation.”)

Vi behöver i högsta grad en ny energirevolution. Stenåldern tog inte slut för att stenarna tog slut, vi behöver inte vänta på att kolet och oljan skall ta slut för att avsluta fossilåldern. Många, många lösningar finns redan och fler är på väg. (”We do need a new energy revolution. The stone age did not end because the world ran out of stones, we do not need to wait for coal and oil to run out to end the age of fossil fuels. A great many solutions already exist or are in the pipe-line.”)

Trots inspirerande klimatlösningar på så många platser fortsätter klimatförändringarna att röra sig snabbare än vad vi gör. Som IPCC säger: ”Ju större påverkan på klimatet, desto allvarligare, mer genomgripande och oåterkalleliga blir effekterna.” Men det behöver inte vara så. Sol- och vindkraftsekonomin står på vår sida, högteknologiska lösningar såsom eldrivna fordon eller energiutvinning från alger utlovar en ny tidsålder med ren luft … (”Despite the inspiring climate action in so many places, climate change continues to move faster than what we are. As the Intergovernmental Panel on Climate Change say [IPCC]: ‘The more we disrupt our climate, the more we risk severe, pervasive and irreversible impacts’. But it does not have to be that way. The economies of solar and wind are on our side, cutting edge technology such as electric vehicles or energy from algae promise a new era of clean air [… ]”)

Peter Carter på Climate Emergency Institute i Kanada skriver i ett blogginlägg att Guterres under ett toppmöte 2017 varnade för att mänskligheten håller på att förlora slaget ”om livet på vår planet som det ser ut idag” (“for the very existence of life on our planet as we know it.”) Guterres påpekade dessutom att den allra viktigaste insatsen för att rädda vår gemensamma framtid är att sluta subventionera fossila bränslen. Trots detta fortsätter nästan alla regeringar att göra det [även Sverige]. När vi  subventionerar fossil bränsleanvändning, investerar vi i vår egen undergång (”The UN leader said that by subsidizing fossil fuels, humanity is ‘investing in its own doom.”).

Peter Carter: ”Vi behöver täcka upp medias bristande bevakning av klimatförändringarna. Vi måste se till att sprida detta angelägna budskap!”

Dela så att alla kan få veta!

För mer information, se We Don’t Have Time

 

Publicerad av Susanna Melchior

Concerned citizen. I dream of a world where everybody counts - no matter your species - and where humankind puts stewardship of our Planet and all its inhabitants first on the agenda!

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: