Jag var på ett föredrag på Göteborgs Universitet häromdagen och lyssnade på dr Richard Twine, sociolog och ledare för Centre for Human Animal Studies på Edge Hill University, UK, och en av initiativtagarna till The Institute for Critical Animal Studies. Dr Twine hade rest till Sverige för att prata om djurens roll inom den gren av sociologin som kallas för klimatförändringssociologi (the sociology of climate change). Eller snarare, han reste till Sverige för att tala om den roll djuren INTE spelar inom klimatsociologin. För trots att vår konsumtion av animaliska produkter står för minst 14,5% av växthusgasutsläppen – dr. Twine tog fasta på den lägsta siffran som någonsin framkommit i en studie, ”just to be on the safe side” –  är djuren som borttrollande i debatten.

Anmärkningsvärt, tycker dr Twine (och jag). Och det trots att 27% av all markanvändning på jorden används till produktion av just kött och mjölk. Och nu talar vi om ett jordklot som inom kort kommer att behöva föda 9 miljarder människor och redan i dag har svårt att mätta de munnar som finns. Vi har ökat vår köttkonsumtion 4 gånger om på 50 år och överskridit alla beräkningar av bara farten. Så köttet är helt klart ett problem för oss människor, inte bara för de stackars 70 miljarder djur som årligen betalar med sina liv!

Klimatförändringarna bidrar också till att djurens habitat förändras, flyttas eller förstörs. Att vi sedan 1950-talet har lyckats utlösa den största massutrotningen av vilda djur sedan dinosaurierna försvann är ett faktum. Några djurarter blir dessvärre vinnare: insekter som malariamyggor och fästingar sprids norrut i takt med att klimatet blir varmare och de insektsburna sjukdomarna ökar. Redan i dag står de för 17% av det totala antalet sjukdomsfall per år. Inte heller denna aspekt av djurens ovetande och ofrivilliga roll i scenariot kring klimatförändringarna tas upp i debatten!

tiger-mosquito-49141_1920
Wikilmages, pixabay

Den postmodernistiska världsuppfattningen – den världsuppfattning vi lider av idag – har tankemässigt avskiljt människan och människans samhälle från övrigt liv på planeten (djur och natur alltså) och denna separation verkar inte kunna överbryggas, hur angeläget det än är! Detta trots att klimatförändringarna och övrig miljöförstöring med all önskvärd tydlighet har visat hur beroende vi är av naturen för vår egen överlevnad.

gorilla-2320407_1920
Alexas_Fotos, pixabay

Dr Twine påpekade också att debatten om klimatförändringarna till stor del styrs av vita, manliga, västerländska värderingar. Detta kan vara en tänkbar förklaring till att djuren osynliggörs: man diskuterar gärna teknikutveckling men underviker att ta upp de förändringar i människans attityd till omvärlden som behövs för att åtgärda misshushållningen av planeten  – och som också med största sannolik skulle innebära en omfördelning av rikedom. Antropocentrismen – ett tankesätt som sätter människan i alltings centrum – i förening med kortsiktiga vinstintressen har lett oss in i denna återvändsgränd. Vi mäter i bästa fall klimatförändringarnas effekter i termer av mänskligt lidande – även om lidandet värderas lite olika beroende på vilken hudfärg människorna råkar ha – och i sämsta fall ser vi bara hotet mot tillväxten. Ingenstans hörs djurens röst.

Att exkludera djuren ur studiet av klimatförändringarna är helt fel av fyra olika anledningar säger Richard Twine:

  • jord- och djurbruksindustrins stora utsläpp av växthusgaser och negativa påverkan på klimatet;
  • naturliga livsmiljöer förstörs, ekosystem slås sönder, klimatrelaterade naturkatastrofer ökar;
  • oväntade och oönskade konsekvenser, som till exempel den förutspådda ökningen av insektsrelaterade sjukdomar eller – ännu värre – framtida matbrist;
  • för att forskningen skall komma till nytta måste den även inkludera relationen mellan människa och djur!

Universiteten borde bana nya vägar och leda utvecklingen framåt menar han, men det gör de inte just nu. Han avslutar med att påpeka att klimatkrisen kommer att tvinga fram förändringar! Låt oss hoppas, säger jag, att vi inte bara sätter plåster på såren med ny teknik, utan att vi samtidigt omformar vår syn på människans plats i tillvaron! Jorden bör bli en plats där ALLAS rättigheter respekterars! Djur – människa – natur. Gör vi det, kommer vi inte att råka i samma trångmål igen!

1689574_gu_cas_illustration_460
Bilden är från GU-CAS sida

Jag tackar Göteborgs universitet och det nystartade Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i Antropocen för möjligheten att få lyssna på Richard Twine; helt gratis och med vegansk lunch på köpet! En fantastiskt intressant föreläsning!

Omslagsbild: Ryan McGuire, Pixabay

 

 

 

Publicerad av Susanna Melchior

Concerned citizen. I dream of a world where everybody counts - no matter your species - and where humankind puts stewardship of our Planet and all its inhabitants first on the agenda!

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: