Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändring på University of Manchester, biträdande chef för Tyndall Centre for Climate Change Research och Zennströmsk gästprofessor i Klimatledarskap på Uppsala universitet, var förra onsdagen på Göteborgs Litteraturhus och höll sin föreläsning From Paris to Sweden, 2°C Integrity and the Climate Law. Föredraget var ett av många som arrangeras av The Swedish Carbon Cycle. Arrangörer för evenemanget i Göteborg var även Naturskyddsföreningen i Göteborg, PUSH Sverige, Fossilgasfällan.

Föreläsningen var otroligt nedslående, fantastiskt framförd och slutligen en källa till förnyat hopp och en att-göra lista. Förutom Kevin var även Ragnhild Larsson, Olivia Linander och Martin Hultman på plats. Mer om deras inlägg i en senare text.

Kevin Andersons föredrag i punktform:

IMG_0065

Parisavtalet:

 • När Parisavtalet skrevs under kom världens nationer överens om att man skulle hålla uppvärmningen under 2°C och så nära 1,5°C som möjligt. Max 2°C temperaturökning var inte en målsättning utan en förpliktelse som varje land åtog sig att hålla.
 • 2°C allmän uppvärmning av jordens klimat innebär att en temperaturökning på 5 – 6°C vid polerna samt en förändrad och inte sällan extrem väderlek världen över. Vid 2°C uppvärmning kommer människor att dö, mestadels i de fattiga länderna.
 • I Paris bestämdes också att man skulle fördela återstoden av CO2-utsläppen jämlikt mellan världens länder samt att de länder som ligger efter i den ekonomiska utveckligen och som inte heller har bidragit till klimatförändringarna i någon större omfattning skulle få lite längre tid på sig att bli klimatvänliga. Detta har jordens rika länder fullständigt ignorerat när de har lanserat sina (bristfälliga!) klimatsatsningar.
 • Före Parisavtalet var vi på väg mot en temperaturökning på 4-6°C år 2100. Efter Parisavtalet är vi på väg mot en temperaturökning på 3-4°C år 2100. Och denna minskning kan vi tacka bankkrisen för eftersom den under en period höll tillbaka den ekonomiska tillväxten.

Hur länge har man känt till klimatförändringarna?

 • IPCCs första rapport kom ut 1990. Sedan dess har CO2 utsläppen bara ökat!
 • 2016 hade världens totala utsläpp gått upp 60% i jämförelse med 1990-talets nivå.
 • 2017 hade utsläppen ökat med ytterligare 1,5%
 • Sverige har inte minskat sina utsläpp!!

Teknologiskt svindleri:

 • NETs: Negative emissions technology (Negativa utsläppsteknologier). Vid alla beräkningar som gäller utsläppsminskningar räknar man alltid med att NETs skall neutralisera en viss del av våra utsläpp i atmosfären. Men vi vet ännu inte om NETS kommer att fungera i den utsträckning som man planerar för! Vi är inte ens helt säkra på ATT de kommer att fungera! Kevin frågar: Hur kan man basera sina framtida utsläppsminskningar på en teknologi som ännu inte är färdig? Vad händer om NETs inte fungerar som vi hade tänkt?
 • Geoengineering: ”Lika smart som att sätta plåster på ett sår med kallbrand.” Läs SMHIs information om geoengineering.

Koldioxidbudget:

 • Kevin Anderson förespråkar upprättandet av koldioxidbudgetar (carbon budgets), som preciserar exakt hur mycket utsläpp varje land kan kosta på sig innan deras budget är slut och CO2-utsläppen måste upphöra. Alla länder på jorden skulle få en liten tårtbit var av den totala koldioxidbudgeten. Sverige skulle med ett sådant system ha 300 – 600 Megaton CO2-utsläpp i sin budget, vilket vi med nuvarande politik skulle göra slut på inom 6 – 12 år.
 • För att klara 2°C-målet borde Sverige minska sina utsläpp med 10 – 15% varje år. Då skulle vi uppnå en total utsläppsminskning på 75% till 2025. Vi behöver vara helt  CO2-fria till 2035 – 2040.

Sverige behöver en ny klimatlag!

 • I den svenska klimatlagen räknas inte utsläpp från transporter till och från Sverige (= transporter av varor som vi säljer eller konsumerar), internationellt flygande (= och svenskar flyger MYCKET) eller utsläpp som görs i andra länder när de tillverkar vår lyxkonsumtion.
 • Den svenska klimatlagen baseras på att NETs skall kunna användas med full effekt.
 • Den svenska klimatlagen borde åtminstone inkludera utsläpp från internationella transporter (båt) och flyg, annars är den helt missvisande.
 • Den svenska klimatlagen borde baseras på en rättvis fördelning av utsläppen mellan världens rika och fattiga länder.
 • Den svenska klimatlagen borde exkludera NETs.

Vem är det som släpper ut mest?

 • 10% av jordens befolkning står för 50% av de totala utsläppen!
 • I korthet: ju högre lön en människa har, desto mer CO2 genererar hens livsstil. Till denna grupp hör inte sällan klimatforskare, politiker och andra beslutsfattare, affärsmän, människor som ofta tar flyget.

Åtgärder:

 • Omedelbara åtgärder: Livsstilsrelaterade förändringar. Statliga regleringar krävs.
 • Nära förestående åtgärder: Mycket strikta regler för tillverkning av el-förbrukande tekniska apparater som kylskåp, datorer och telefoner. De måste byggas för att hålla, dra så lite el som möjligt och kunna lagas. Reglerna bör ses över varje år och bli allt hårdare!
 • Om vi kan ändra vårt beteende och förbättra vår hemteknologi skulle vi kunna spara 40 – 70% utsläpp av CO2 på 10 – 15 år.
 • Inom en hyfsat snar framtid: en total omställning till ett samhälle som uteslutande får sin energi från sol, vind, vatten, geotermiska källor och kärnkraft. Omställningen behöver vara lika snabb och lika hårt reglerad som-om-det-vore-krig. Kevin: Marshall-style decarbonisation. 
 • Biomassa oh biobränsle är inte hållbara alternativ!

Fler åtgärder:

 • klimatanpassning av äldre byggnader.
 • Nybyggnation av passivhus-typ.
 • Bilfria städer
 • Laddningsstationer för elcyklar i städerna och elbilar på landet.
 • Drastiskt minskat flygande, ingen business class.
 • Virtuell kommunikation istället: Skype, facetime.

Ett nytt ideal:

 • Vi måste omvärdera vad som ger status i vårt samhälle! Vem ser vi upp till? Den livsstil som de flesta försöker efterlikna är också den livsstil som än minst klimat- och miljövänlig!
 • Nya ekonomiska modeller: att sträva efter ständigt tillväxt på en begränsad planet är en omöjlighet! Ekologisk ekonomi är en möjlig modell (The International Society for Ecological Economics).

Omställningens vinster:

 • Nya jobb!
 • Bra luftkvalité och förbättrad livsmiljö i våra städer!
 • Starkare nationell turistindustri (staycations istället för vacations)!
 • Avsevärt minskade energikostnader!
 • En ekonomiskt blomstrande, hälsosam framtid!

Avslutande ord:

Our ultimate choice is between a short term REALPOLITIK or a sustainable longterm REAL-CLIMATE.

beach-1364868_1920
aandrina, pixabay

FROM CARBON-FOOTPRINTS TO NATURAL FOOTPRINTS AND A CIRCULAR ECONOMY!

Omslagsbild: Ragnar Jönsson, Klimatnätverket Naturskyddsföreningen Göteborg (länk)

 

 

Publicerad av Susanna Melchior

Concerned citizen. I dream of a world where everybody counts - no matter your species - and where humankind puts stewardship of our Planet and all its inhabitants first on the agenda!

Delta i diskussionen

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: