Vem vågar rädda världen?

IPCCs rapport om klimatförändringarna den 8 oktober gjorde med all önskvärd tydlighet klart att världen inte vill hamna över 1.5° C medeltemperaturökning. Det stod också klart att förändringar måste ske inom alla områden och att de måste vara både större och genomföras snabbare än någon annan gång i människans historia. Svar från svenska politiker har […]

IPCCs rapport, Kevin Anderson och Ekonomiekot Extra: vetenskap, verklighet och marknaden.

IPCCs nya rapport om den globala uppvärmningen och 1.5°C-målet kom ut för lite drygt en vecka sedan. På Presskonferensen meddelades i stora drag följande: Man betonade: Klimatförändringarna påverkar redan nu människor, ekosystem och människors levebröd över hela världen. Att begränsa uppvärmningen till 1.5°C är inte omöjligt men kommer att kräva aldrig tidigare skådade förändringar inom alla samhällsområden. […]