IPCCs nya rapport om den globala uppvärmningen och 1.5°C-målet kom ut för lite drygt en vecka sedan.

På Presskonferensen meddelades i stora drag följande:

Man betonade:
  • Klimatförändringarna påverkar redan nu människor, ekosystem och människors levebröd över hela världen.
  • Att begränsa uppvärmningen till 1.5°C är inte omöjligt men kommer att kräva aldrig tidigare skådade förändringar inom alla samhällsområden.
  • Det finns tydliga fördelar med att begränsa temperaturökningen till 1.5°C gentemot 2°C eller högre. Varje liten extra värmeökning gör skillnad. Att begränsa uppvärmningen till 1.5 °C kan gå hand i hand med att uppnå Fn:s hållbara utvecklingsmål och utplånandet av fattigdom.
Övriga viktiga punkter:
  • Vi har ökat medeltemperaturen på jorden med ca. 1°C sedan förindustriell tid. Detta har medfört stigande havsnivåer, mer extremväder, minskande havsis i Arktis mm. Om vi fortsätter på den inslagna banan och INTE minskar våra utsläpp framöver (= business as usual) kommer vi att nå 1.5°C uppvärmning mellan 2030 – 2050.
  • Skillnaderna mellan 1.5 och 2°C är stora. Kan vi hålla oss under 1.5°C kommer vi att se mindre extremväder; 10 cm lägre havsnivåökning år 2100 (även om havet kan komma att stiga under många hundra år därefter); 10 000 000 färre människor blir drabbade av stigande havsnivåer; mindre påverkan på den biologiska mångfalden och olika arter; en del av korallreven kan räddas (kanske 30%); längre skördeminskningar av majs, ris och vete (särskilt i Afrika söder om Sahara, Sydostasien samt Syd- och Mellanamerika); upp till 50% färre människor kommer att lida brist på vatten; flera hundra miljoner människor kommer att slippa bli utsatta för klimatrelaterade risker och fattigdom år 2050.
  • För att lyckas med att hålla oss under 1.5°C måste vi minska CO2-utsläppen med 45% från 2010-års nivåer innan 2030; vi måste uppnå nettonollutsläpp av CO2 innan 2050 och överskjutande utsläpp måste tas bort från atmosfären. De närmaste 12 åren – fram till 2030 alltså – är av avgörande betydelse. Lyckas vi inte genomföra kraftiga nedskärningar av växthusgasutsläppen innan dess blir det oerhört utmanande – kanske omöjligt – att hålla oss under 2°C. Vi kan inte lämna någon sten orörd, utan genomgripande förändringar måste ske inom alla områden (utsläppsminskningar, ny teknologi, beteendeförändringar mm). Stora investeringar i förnyelsebar energi är av största vikt. Andra områden som behöver öka förändringstakten är transporter och markförvaltning.
  • Vi kommer att behöva avlägsna CO2 från atmosfären under innevarande sekel. Detta kan göras genom att plantera träd och bioenergi kombinerat med carbon capture and storage (oftast genom att suga ut CO2 ur luften och gräva ner gasen under jorden). Det finns även andra metoder vars verkningar är mindre kända. Att satsa storskaligt på avlägsnande av CO2 ur luften kan dock inverka negativt på livsmedelsförsörjning, ekosystem och biologisk mångfald.
  • Dagens politiska löften om nedskärningar räcker inte för att begränsa uppvärmningen till 1.5°C. IPCC-rapporten visar att det är fysiskt möjligt att begränsa uppvärmningen till 1.5°C; man har utarbetat 4 olika vägar dit som världens länder kan följa. Men det som styr vår framtid är politiska beslut. Vilken väg vill våra regeringar gå? Kommer de att kunna samarbeta?
  • Alla måste få kännedom om den här rapporten! Allmänheten behöver också veta vad som gäller, så det är viktigt att rapporten sprids.
  • Att ändra sina matvanor [i riktning mot mer vegetabilier i maten – min anmärkning]  betonas när IPCC-panelens medlemmar får frågan om vilka livsstilsförändringar som behövs.

Den brittiska klimatforskaren Kevin Anderson har en del att säga om IPCCs rapport:

pool-690034_1920

IPCC rapporten misslyckas – återigen – med att beakta det faktum att 10% av jordens befolkning står för nästan 50% av de globala CO2-utsläppen och att 20% av befolkning står för 70%.Att minska vår användning av CO2 är i grunden en fråga om ransonering. Kevin Anderson föreslår att man begränsar de värsta CO2-bovarnas ekologiska fotavtryck (10% av befolkningen alltså) till att motsvara en genomsnittlig EU-medborgares. Det skulle kunna reducera de totala utsläppen med en tredjedel inom ett eller två år.

Men IPCC ignorerar den uppenbara ojämlikheten och anpassar sina förslag om nedskärningar till den gällande ekonomiska modellen. Detta innebär att man längre fram i stor omfattning kommer att behöva förlita sig på ännu inte utvecklade metoder för carbon capture and storage (så kallade Negative emissions technologies; NETs), inte bara för det näst intill omöjliga målet att begränsa uppvärmningen till 1.5°C utan även för 2°C-målet. Ansvaret för utveckling av fungerande NETs läggs därmed på kommande generationers axlar.

För att verkligen kunna begränsa uppvärmningen till 2°C krävs en omvandling av samhällets produktiva kapacitet liknande USAs gamla Marshall Plan. Arbetskraft och resurser som används för att jordens rikaste 20% skall kunna leva flott måste omdirigeras till andra områden. Den rika delen av befolkningen måste begränsa sig: inga fler sommarhus, enorma privatbostäder, stadsjeepar, business- och förstaklassflyg eller väldigt hög konsumtion. Vi borde istället lägga resurser på att bygga passivhus, anpassa existerande byggnader, utöka allmänna transporter i betydande omfattning och fyrfaldiga den fossilfria elektrifieringen.

Medan IPCCs rapport helt korrekt påpekar att vi måste undersöka och utveckla tekniker för storskaligt avlägsnande av CO2 ur luften för att klara av 1.5°C-målet, vågar man inte utmana den ekonomiska elefanten som dominerar rummet. Så länge som vi inte erkänner att vissa medborgare konsumerar betydligt mer än andra och att detta påverkar de globala utsläppen av CO2, kommer jordens medeltemperatur att stiga över 1.5 och 2°C – vi efterlämnar ett klimatkaos på 3°C, 4°C eller mer till kommande generationer.

Sveriges Radio P1, Ekonomiekot Extra, undersökte i lördags finansmarknadens inställning till IPCC-rapporten.money-1995440_1920.jpg

”Marknaden tror inte att det kommer att hända”

Vi kan börja med att konstatera att experterna inte tror att vi kommer att kunna nå 1.5°C-målet. Det är helt enkelt inte realistiskt eftersom utsläppen av CO2 går åt andra hållet (=upp). Vi borde istället koncentrera oss på att stoppa uppvärmningen mellan 2 – 3°C och förbereda oss på hur samhället kommer att se ut när vi börjar närma oss 3°C.

Förra året gick 60% av de globala investeringarna till kol, olja eller gas. Investeringar i kolkraft som görs i dag förväntas generera inkomst i minst 20 – 30 år till. Ny teknik har dessutom gjort att djuphavsborrning efter olja har blivit billigare och bland annat Shell investerar stort. Även priset för utvinning av skifferolja (fracking) har gått ner. Det talas om en revolution inom oljeindustrin. Oljan har blivit billigare att producera och kommer därför också att öka i konkurrenskraft.

Kolberoende Australien har uttalat sig om att de inte tänker låta ”någon rapport” påverka deras energipolitik. Billiga elpriser prioriteras – för folkets skull – och en ny gruva planeras alldeles i närheten av korallreven.

Investeringar i förnybara källor ökar, men för långsamt. Oljereserver som beräknas användas långt fram i tiden har dock minskat i värde. Svenskt Näringsliv räknar med att våra nationella utsläpp kommer att minska med 80% till 2045. Detta kräver dock att nuvarande forskningsinsatser är framgångsrika och att svenska företag kommer att kunna vara konkurrenskraftiga. Frågetecken finns alltså. Den svenska allmänheten har minskat sin köttkonsumtion med 1/3 och lämnar allt oftare bilen hemma. Men ännu viktigare än hushållens tappra försök är att finansvärlden  investerar i hållbara projekt. Om till exempel allt pensionskapital i världen investerades hållbart skulle det motsvara 600 stängd kolkraftverk.

problem-1951987_960_720

Överlag verkar det som om man hoppas på att ny teknik skall trolla bort de negativa effekterna av vår ohämmade fossilenergianvändning, men ingen kan förklara hur den nya tekniken skall se ut eller fungera.

********************************************************************

All text ovan samt översättningen från engelskan är gjord av mig.

Mer läsning finns här:

Rockström om nya klimatrapporten: vi har mindre än 10 år kvar (Aftonbladet)

Miljöprofessor: Lasta inte klimatomställningen på individens axlar  (SVT nyheter)

Metoden som kan få oss att nå klimatmålet – men till vilket pris? (SVT nyheter)

Larmet: Utsläppen måste halveras till 2030 (SVT nyheter)

Varningen: klimatkrisen kommer att leda till samhällskollaps (SVT nyheter)

Forskare: Ät veganskt om du vill minimera ditt avtryck på klimatet (SVT nyheter)

Intervju med Kevin Anderson (ca 32 minuter in i programmet Democracy Now)

 

Publicerad av Susanna Melchior

Concerned citizen. I dream of a world where everybody counts - no matter your species - and where humankind puts stewardship of our Planet and all its inhabitants first on the agenda!

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: